Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Restauracja nad Wodospadem z siedzibą przy ulicy Malczewskiego 7a, 57-300 Kłodzku.

DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Restauracje nad Wodospadem prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Restauracja nad Wodospadem

ul. Malczewskiego 7a

57-300 Kłodzko

Polska

tel: (074) 867-61-45

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest Restaruacja nad Wodospadem z siedzibą w Kłodzku 57-300 przy ul. Malczewskiego 7a

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem w Kłodzku 57-300 przy ul. Malczewskiego 7a.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze znajdującej się w Kłodzku 57-300 na ulicy Malczewskiego 7a. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Restauracja nad Wodospadem w ramach zawieranych z Tobą umów.